HAIR・SPA KANCA   (静岡・静岡市)
2008

カット用のイスや、サイドテーブル、木製ドアハンドルのデザイン製作